• RUN THE BLOCK

  RUN THE BLOCK

  Onsdag den 2., 9., 23. og 30 april løber vi igen RUN THE BLOCK
 • VIGTIGE DATOER

  VIGTIGE DATOER

  HUSK KLUBBEN HAR LUKKET ONSDAG 16. APRIL (se mere under åbningstider)

  FORÆLDREMØDE OM BORNHOLMTUREN ONSDAG D. 14. MAJ KL. 17.00 TIL 18.00

  KLUBBERNESDAG GRØNNEGÅRDEN LØRDAG D. 25/5 2014 FRA KL. 12.00 TIL 17.00

  VIGTIGE DATOER FOR DE "NYE" BØRE OG FORÆLDRE: 

  ÅBEN HUS FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE TORSDAG D. 24/4 2014 FRA KL. 16.00 TIL 17.00

  FORÆLDREMØDE FOR DE "NYE" BØRNS FORÆLDRE (4. KLASSER) D. 10/6 2014 17.00 TIL 18.00 • Skolereformen

  Skolereformen

  Forældre i Fritids- og Ungdomsklubberne
  Forældrebestyrelsen for Klub Gladsaxe
  Medarbejdere i Klub Gladsaxe

   20. marts 2014

  Kære forældre, bestyrelse og medarbejdere

  Skolerne i Gladsaxe får en ny ledelsesstruktur
  Fra 1. august 2014 skal alle landets skoler arbejde efter den nye folkeskolereform. Gladsaxe Byråd vedtog 19. marts 2014 et forslag om, hvordan skolerne i Gladsaxe Kommune skal arbejde med indholdet i reformen. Det betyder, at skolerne står overfor store forandringer, herunder at fritidsklubberne fremover skal være en del af skolen som skoleklubber.

  Ungdomsklubberne skal fortsat være samlet i UK Gladsaxe og have en selvstændig ledelse.

  Ledelsen går foran
  Forandringerne starter i ledelserne – de skal gå foran i den nye måde, der skal tænkes, arbejdes og - ikke mindst - ledes på. På denne baggrund er det søgt at skabe forudsætningerne for, at ledelserne på skolerne bliver sammensat på en måde, så de bedst muligt understøtter børns og unges læring og behov for aktiviteter. Den nye ledelsesstruktur skal sikre, at skoleledelserne og ledelsen af UK Gladsaxe har den kompetenceprofil, der skal til, for at de kan løse den samlede ledelsesopgave på skolen og i UK-Gladsaxe, når folkeskolereformen skal indføres.

  Fritidsklubberne integreres med skolerne
  Klubberne flytter ind på skolerne for at understøtte sammenhængen i dagen for børnene. Det giver mulighed for at få pædagogfagligheden med i hele den sammenhængende dag og udnytte de fysiske faciliteter optimalt til gavn for børnene. Der bliver knyttet pædagoger til alle skolens årgange på alle skoler. Den samlede ledelse skal sikre, at lærerne og pædagogerne i samarbejde sørger for, at børn og unge er i meningsfulde, motiverende og udviklende miljøer hele dagen, både i den obligatoriske skoledag og i den frivillige fritidsdel.

  Ledelsesstrukturen i dag
  Den nuværende ledelsesstruktur for skoler er vedtaget i 2004 af Børne- og Undervisningsudvalget. Her fremgår det, at der på skolerne er en skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder og en SFO-leder. Derudover kan der være en afdelingsleder afhængigt af skolestørrelse og eventuelle særopgaver, eksempelvis specialklasser.

  Den nuværende ledelsesstruktur på klubområdet, vedtaget i august 2011, er, med undtagelse af Klub Grønnemose (her er skolelederen leder for klublederen), sammensat af leder for hele Klub Gladsaxe, ledere af de lokale klubber, souschefer i de lokale klubber og en eventuel afdelingsleder afhængigt af størrelse og opgaver.

  Ny faglig profil for skolernes ledelsesteam

  Den faglige ledelse skal understøtte, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i et positivt læringsmiljø og bliver livsduelige børn. Lederne skal sætte en faglig dagsorden med dialog om den pædagogiske praksis fulgt op af pædagogisk handling i form af teamsamarbejde, flerfagligt samarbejde og kompetenceudvikling. Den faglige ledelse tager udgangspunkt i god praksis og forskningsbaseret viden og har bl.a. som mål at skabe professionelle læringsfællesskaber.

  Faglig ledelse udøves også igennem dialog med børnene og de unge. Børnene og de unge skal inddrages, så det enkelte barn bliver medproducent af egen og fællesskabets læring og udvikling.

  I dag 20. marts har alle skolernes nuværende viceskoleledere, afdelingsledere, SFO-ledere, SFO-afdelingsledere og klubbernes nuværende klubledere, souschefer og afdelingsledere været til en samtale omkring deres fremtidige ansættelse. En del ledere skal fra 1. august 2014 skifte arbejdssted og være faglig leder på en ny skole eller i UK Gladsaxe, nogle enkelte ledere skal ikke længere være ledere, men fremover arbejde som lærere eller pædagoger, og enkelte ledere har valgt at gå på pension. Alle de ledere, der tilbydes stillinger, som medfører ændringer i deres ansættelses- eller arbejdssted, har betænkningstid til at vurdere, om de vil tage imod tilbuddet frem til 25. marts.

  Umiddelbart efter 25. marts vil I blive orienteret om, hvem der er en del af ledelsen på jeres skole og i UK Gladsaxe fra 1. august 2014.

  Med venlig hilsen

  Margit Glerup Michael Mariendal
  dagtilbudschef skolechef


   

  Kildens sommer koloni til Bornholm

  Kildens sommer koloni til Bornholm On: Lørdag 28 Juni, 06:30
  Hej alle 4., 5., 6. og 7. klasser! Resten skal betales inden d. 1. april 2014. HUSK! d. 14. maj kl. 17.00 til kl. 18.00 er der forældremøde, her gives der mere info omk. turen. Tag med på Kilden

  Svømmehal

  Svømmehal On: Mandag 21 April, 14:00
  Tag GRATIS med i svømmehal fra kl. ca. 14 til kl. ca. 16.15